Jumat, 19 Oktober 2012

WISUDA PERIODE IV 2012


Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta akan menyelenggarakan wisuda pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 bertempat di Auditorium M. Djazman Kampus I UMS.
Disampaikan kepada calon wisudawan bahwa:
  1. Gladi bersih  pada hari Jumat tanggal 9 Nopember 2012 Jam 13.00 di Auditorium M. Djazman Kampus I UMS.
  2. Pengambilan Toga dan Undangan pada hari Rabu - Jumat, 7-9 Nopember 2012 di Loket 1 Pasca UMS pada jam 08.00-15.00 WIB.
  3. Undangan berlaku untuk 2 (dua) orang pendamping. Adapun pakaian untuk pendamping pria jas berdasi dan wanita menyesuaikan.
Daftar peserta wisuda Pascasarjana UMS periode IV tahun 2012 sebagai berikut:

NO
NAMA
NIM
1.       
Tamim Aziz
O 000 060 061
2.       
Abdul Hakim
O 000 070 001
3.       
Misbahul Huda
O 000 070 059
4.       
Sriyanto
O 000 080 024
5.       
A. Sulaeman Rahmadi
O 000 090 009
6.       
Tuharso
O 000 090 032
7.       
Husnan Wadi
O 000 090 040
8.       
Hanan Saleh Abdat
O 000 090 060
9.       
Sunawi
O 000 100 020
10.   
Tri Agus Santoso
O 000 100 021
11.   
Furqan
O 000 100 034
12.   
Hery Huzaery
O 000 100 037
13.   
M. Syabli ZA
O 000 100 040
14.   
Ngatmin
O 000 100 075
15.   
Triyono
O 000 080 082
16.   
Abdillah
O 000 100 001
17.   
Ariawan Istiadi
O 000 100 003
18.   
Muhammad Nurul Yaqin
O 000 100 005
19.   
Wiyoto
O 000 100 057
20.   
Ida Royani
O 100 100 004
21.   
Noor Amirudin
O 100 100 007
22.   
Yuni Prihadi Utomo
P 100 050 028
23.   
Prasetyo Raharjo
P 100 080 027
24.   
Mochamad Risqon
P 100 090 010
25.   
Sigit Subiyantoro
P 100 090 014
26.   
Budi Santoso
P 100 090 041
27.   
Muhammad Isnaini Fathoni
P 100 100 008
28.   
Rukmi Tien Martini
P 100 100 011
29.   
Tutik Nurani
P 100 100 016
30.   
Dwi Ratna Sulistyari
Q 100 040 111
31.   
Ari Nurfarida
Q 100 050 340
32.   
Mulki Rakhmawati
Q 100 050 355
33.   
Slamet
Q 100 060 525
34.   
Pudji Suhardjo
Q 100 070 304
35.   
Edy Thomas Suharta
Q 100 080 185
36.   
Eko Resmi Harlias Tuti
Q 100 080 226
37.   
Choiril Hana Mustofa
Q 100 080 455
38.   
Sukendar
Q 100 090 010
39.   
Nur Chayati
Q 100 090 060
40.   
Tri Maningsih
Q 100 090 063
41.   
Fadhillah
Q 100 090 073
42.   
L.F. Sunartini
Q 100 090 107
43.   
Sri Sugiyatmi
Q 100 090 132
44.   
Achmad Nurhidayat
Q 100 090 190
45.   
Endang Listyorini
Q 100 090 218
46.   
Mazir Naser
Q 100 090 222
47.   
Siti Nur Wahyuningsih
Q 100 090 224
48.   
Tamsari
Q 100 090 225
49.   
Dwi Susilowati
Q 100 090 226
50.   
Asih Jaryani
Q 100 090 261
51.   
Indiyah Warsiti
Q 100 090 263
52.   
Sulistyani
Q 100 090 269
53.   
Joko Purwadi
Q 100 090 282
54.   
Supriyanto
Q 100 090 290
55.   
Tutik Budi Lestari
Q 100 090 293
56.   
Hardi Siswoyo
Q 100 090 322
57.   
Erni Widyastuti
Q 100 090 327
58.   
Ponimin
Q 100 090 354
59.   
Dimas Nihandoko
Q 100 100 011
60.   
Joko Agus Pambudi
Q 100 100 018
61.   
Setya Nugroho
Q 100 100 029
62.   
Eko Purwati
Q 100 100 037
63.   
Sunarto
Q 100 100 055
64.   
Suseno Edy
Q 100 100 057
65.   
Puji Irawanti
Q 100 100 076
66.   
Rita Muaminah
Q 100 100 078
67.   
Sri Haryati
Q 100 100 081
68.   
Ainur Rofiq
Q 100 100 093
69.   
Amin Mudi Utomo
Q 100 100 094
70.   
Buratsih Sulistyorini
Q 100 100 095
71.   
Hariyanto
Q 100 100 098
72.   
Muhammad Sholichin
Q 100 100 104
73.   
Nina Indrawati
Q 100 100 106
74.   
Nur Sri Rahayu
Q 100 100 109
75.   
Ratni Hartati
Q 100 100 112
76.   
Sriyatim
Q 100 100 114
77.   
Suparmi
Q 100 100 116
78.   
Tutik Iriani
Q 100 100 119
79.   
Tutik Wuri Handayani
Q 100 100 120
80.   
Ali Mustawa
Q 100 100 124
81.   
Haris Prihantomo
Q 100 100 128
82.   
Puji Hastuti
Q 100 100 141
83.   
Endang Tri Mulyani
Q 100 100 144
84.   
Solikin Mugono
Q 100 100 146
85.   
Sujanto
Q 100 100 149
86.   
Ulinuha
Q 100 100 151
87.   
Danang Tunjung Laksono
Q 100 100 154
88.   
Muhammad Anwar
Q 100 100 156
89.   
Nining Prasetyowati
Q 100 100 159
90.   
Taufiq Nurbakin
Q 100 100 160
91.   
Kristini
Q 100 100 174
92.   
Muallim Nursodiq
Q 100 100 176
93.   
Ramlan Basuki
Q 100 100 178
94.   
Wahyu Rahmawati
Q 100 100 185
95.   
Jumono
Q 100 100 194
96.   
Pudji Rahayu Sunarto
Q 100 100 198
97.   
Ridar Umar Wahyu Widada
Q 100 100 200
98.   
Tatik Supriyati
Q 100 100 209
99.   
Maria Magdalena Siti Listyari
Q 100 100 223
100.     
Sri Mintarti
Q 100 100 233
101.     
Andari Sehati
Q 100 100 241
102.     
Kamtinah
Q 100 100 250
103.     
Ngatmin
Q 100 100 255
104.     
Ridwan
Q 100 100 258
105.     
Sanyoto
Q 100 100 260
106.     
Siti Rusmini
Q 100 100 261
107.     
Suminem
Q 100 100 263
108.     
Sulistyawati
Q 100 100 284
109.     
Triarso
Q 100 100 289
110.     
Tri Atmoko
Q 100 100 290
111.     
Suwarti
Q 100 100 299
112.     
Bambang Sudjarwo
Q 100 100 300
113.     
Muniarti Hafla
Q 100 100 301
114.     
Isti Sulistyorini
R 100 060 010
115.     
Mohammad Fahmi
R 100 070 024
116.     
Tjahjo Surjono Sigit
R 100 070 036
117.     
Daru Utami
R 100 080 051
118.     
Endang Purwaningsih
R 100 080 056
119.     
Lilik Warsito
R 100 080 060
120.     
Yoesoef Moestafa
R 100 080 073
121.     
Nasichin
R 100 080 076
122.     
Ridwan
R 100 100 011
123.     
Siwi Rudatin
S 200 070 024
124.     
Yulianti Erfinah
S 200 070 042
125.     
Indraswari Pikatan
S 200 080 006
126.     
Yuliani
S 200 090 014
127.     
Puji Rahayu Fitriyani
S 200 090 024
128.     
Sugiarti
S 200 090 044
129.     
Ari Prasetyo
S 200 100 001
130.     
Eko Wiyanto
S 200 100 004
131.     
Hafid Purwono Raharjo
S 200 100 005
132.     
Impuni
S 200 100 006
133.     
Usdiana
S 200 100 012
134.     
Sudono
S 200 100 013
135.     
Hamjah
S 200 100 017
136.     
Ika Sulistyarini
S 200 100 026
137.     
Kasman
S 200 100 031
138.     
Hanif Maghfur Darussalam
S 200 100 037
139.     
Wagiman
S 300 070 010
140.     
Marwito
S 300 070 026
141.     
Uswatun Qasanah
S 300 080 028
142.     
Erlina Maya Oremawati
S 300 080 008
143.     
Masrufi
S 300 080 013
144.     
Sofijah
S 300 080 023
145.     
Khusnul Chotimah
S 300 080 040
146.     
Puguh Gendrowiyono
S 300 090 011
147.     
Nadia Halimatussadi’yah
S 300 090 025
148.     
Hendra
S 300 100 007
149.     
Agus Hariyanto
S 100 090 002
150.     
Budi Sutrisno
S 100 090 004

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silakan anda berkomentar, namun tetap jaga kesopanan dengan tidak melakukan komentar spam.